Nastavení hesla

Heslo používáte při přihlašování do InChange a také do Administrace, pokud k tomu máte oprávnění. Při prvním přihlášení zpravidla použijete heslo přidělené administrátorem. Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby si každý uživatel co nejdříve heslo změnil.

Důležitost správně zvoleného hesla se často podceňuje. Lidé si často volí velmi jednoduchá hesla, např. Dana22 nebo Kam1l. Takové heslo potenciální aktivní útočník s pomocí softwarových nástrojů odhalí během několika sekund. Následuje několik jednoduchých pravidel, jak správně volit heslo.

Při změně hesla je nutné z bezpečnostních důvodů zadat původní heslo. Nové heslo je potřeba zadat dvakrát pro případ, že byste ho poprvé zadali chybně. Po potvrzení nového hesla budete automaticky odhlášeni. Pokud své heslo zapomenete, obraťte se prosím na svého administrátora.

Obrázek 7.2. Nastavení nového hesla

Nastavení nového hesla