Certifikáty

Do tohoto úložiště můžete přidávat certifikáty jiných uživatelů, se kterými si přejete komunikovat bezpečně. Každý certifikát může být svázán s konkrétní e-mailovou adresou a může být potvrzen státem akreditovanou certifikační autoritou, jak je vyznačeno v tabulce. Podrobnější informace o certifikátech můžete nalézt v kapitole o bezpečné komunikaci.

Obrázek 7.14. Úložiště certifikátu v InChange

Úložiště certifikátu v InChange