Nastavení kalendáře

V nastavení kalendáře lze specifikovat začátek a konec pracovní doby. Oblast takto definovaná je pak v samotném kalendáři přehledně barevně zvýrazněna.

Položka Umístění pro hledání informací o volném čase specifikuje URL, které můžete vložit do externí aplikace pro práci s kalendáři. Při plánování schůzek pak můžete snadno přistupovat ke kalendářům těch uživatelů, kteří mají toto URL zadané, a tím rychle zjistit, zda mají v danou dobu volno.

Obrázek 7.15. Nastavení kalendáře

Nastavení kalendáře

Například v aplikaci MS Outlook se k nastavení zmíněného URL dostanete sledováním následujících voleb: Nástroje/Možnosti/Předvolby/Možnosti kalendáře/Možnosti volného času/Hledat v umístění.

Obrázek 7.16. Nastavení dostupnosti kalendáře v MS Outlook

Nastavení dostupnosti kalendáře v MS Outlook