Kapitola 8. Přílohy

Obsah

IMAP versus POP3
Vzdálené kontakty
Přístup ke kontaktům z Mozilla Thunderbirdu
Přístup ke kontaktům z MS Outlook Express

IMAP versus POP3

IMAP (Internet Message Access Protocol) a POP3 (Post Office Protocol version 3) jsou dva neproprietární a také nejrozšířenější protokoly pro přijímání a práci s elektronickou poštou. IMAP je novější a všechna data ukládá, spravuje a poskytuje klientům ze serveru. POP3 je historicky starší a jeho princip spočívá v tom, že poštovní klient se připojí na poštovní server, stáhne z něj všechny nové zprávy, smaže je ze serveru a co nejdříve se odpojí. To s sebou nese řadu obtíží, díky nimž je protokol POP3 v mnoha ohledech zastaralý a neflexibilní. Tyto obtíže je nejlépe vidět ve srovnání s novějším protokolem IMAP, který se, lapidárně řečeno, poučil z chyb svého předchůdce.

Následující popis se týká vlastností, kterými disponuje protokol IMAP, nikoliv však protokol POP3.

  • IMAP podporuje jak spojovaný, tak nespojovaný režim práce s poštou. To umožňuje stahovat obsah zpráv na požádání, poněvadž poštovní klient zůstává k serveru připojen celou dobu. Tento režim podstatně urychlí dobu odezvy uživatelům, kteří mají ve schránce mnoho zpráv nebo velké zprávy.

  • IMAP podporuje násobné připojení k jedné schránce a má prostředky, jak jednotlivé klienty interaktivně informovat o změnách ve schránce, které provedl jiný klient. Tato vlastnost především umožňuje plynulý provoz nad sdílenými poštovními schránkami s množstvím současně připojených uživatelů.

  • IMAP plně podporuje formát MIME pro elektronickou poštu. Interně si vytvoří stromovou struktury hlaviček zprávy, takže rozpoznává obsah strukturovaných hlaviček. To umožňuje mimo jiné stahovat ze serveru samostatně některé části zprávy, tedy například nechávat na něm objemné přílohy, pokud je klient připojen na pomalé lince, ale přitom číst textový obsah.

  • IMAP umožňuje udržování příznaků zpráv (nepřečtená, zodpovězená apod.) na serveru. Díky tomu může každý z více klientů připojených ke stejné schránce vidět aktuální stav jejího obsahu. V případě InChange je díky této vlastnosti možné automatické učení antispamového subsystému.

  • Přes IMAP lze přistupovat a pracovat s více schránkami najednou a přesouvat zprávy mezi nimi. Díky tomu lze na serveru provozovat například skupinové nebo veřejné schránky.

  • IMAP poskytuje softwarovým klientům možnost vyhledávat na serveru zprávy podle mnoha kritérií. Tím pádem není potřeba stahovat veškerou poštu, aby v ní bylo možno hledat.