Jednotlivé úkoly

V hlavní pracovní části je zobrazen seznam úkolů všech knih, které jsou zaškrtnuty ve stromu knih. Prostřednictvím funkcí rozbalovacího menu Úkoly lze s úkoly pracovat.

Obrázek 6.6. Jednotlivé úkoly

Jednotlivé úkoly

Přidat úkol

Nový úkol lze vytvořit tlačítkem Přidat v pracovním panelu. Otevře se nové dialogové okno, ve kterém můžete vyplnit různé informace. Z nich je pro systém významná zejména položka Kniha, která určuje, kam se nový úkol uloží. Tato položka je přednastavená, pokud před vytvořením nového úkolu byla vybrána alespoň jedna kniha úkolů.

Obrázek 6.7. Přidat úkol

Přidat úkol

V záložce Stav úkolu se nastavují údaje o průběhu práce na něm. Pokud například nastavíte stav úkolu jako Dokončený, automaticky se změní průběh dokončení na 100%, a vyplní se datum dokončení na aktuální den a hodinu. Podobně se změní příslušná pole v tomto formuláři při jiném nastavení.

Velmi užitečnou funkcí je možnost nechat si zasílat k danému úkolu připomínku. Ve spodní části záložky Stav úkolu vyberte typ adresy, na kterou lze připomínky posílat. Můžete použít e-mailovou adresu, SMS adresu nebo adresu pro Jabber. Adresy daného typu můžete vkládat také z kontaktů prostřednictvím ikony knihy. Poté již stačí vyplnit pouze dobu, ve kterou se připomínka odešle.

Obrázek 6.8. Stav úkolu

Stav úkolu

Filtrování

Základní popis pro filtrování objektů v InChange najdete v příslušné obecné kapitole.

Poznámka

Za vstupním polem filtru je ještě rozbalovací menu pro filtrování určitých typů úkolů. Výchozí hodnota je hledání ve všech nevyřešených.

Obrázek 6.9. Příklad filtru

Příklad filtru

Změna úkolu

Dialogové okno pro změnu existující události vyvoláte buď dvojitým kliknutím na úkol v seznamu, nebo volbou Upravit v rozbalovacím menu Úkoly, pokud je v seznamu označen právě jeden úkol.

Smazat

Tato volba výběrového menu zruší všechny označené úkoly. Pokud nejsou žádné úkoly zvoleny, tato akce se v menu znepřístupní.

Kopírovat...

Tato volba umožňuje vytvářet kopie libovolného počtu označených úkolů do jiných, např. sdílených knih.

Přesunout...

Tato volba umožňuje přesouvat libovolný počet označených úkolů do jiných, např. sdílených knih. Přesunu lze dosáhnout také podržením levého tlačítka myši a přetažením označených úkolů do jiné knihy v seznamu (funkce drag-and-drop).