Kapitola 6. Úkoly

Obsah

Navigace v úkolech
Knihy úkolů
Vytvořit novou sekci
Vytvořit novou knihu
Smazat vybranou sekci/knihu
Obnovit seznam
Nastavit...
Jednotlivé úkoly
Přidat úkol
Filtrování
Změna úkolu
Smazat
Kopírovat...
Přesunout...

Knihy úkolů jsou přístupné v modulu Úkoly z horní nabídkové lišty přihlášení systému InChange.

Úkol je objekt, který obsahuje podrobné informace o nějakém zadání, např. jméno zadavatele, jméno řešitele, termín dokončení, odhadovanou cenu apod. Více úkolů se sdružuje do knih úkolů, které mohou být organizovány do stromu knih. Kniha úkolů může být sdílena jiným uživatelům a spolu s ní i všechny úkoly, které obsahuje.

Poznámka

Každý úkol musí být součástí nějaké knihy úkolů. Chcete-li vložit nový úkol, je nejprve nutné zvolit knihu úkolů, do které bude náležet a ze které bude přebírat nastavení o tom, je-li přístupný ostatním uživatelům.

Navigace v úkolech

Základní popis navigace v systému InChange najdete v obecných kapitolách.

Obrázek 6.1. Knihy úkolů

Knihy úkolů