Knihy úkolů

Obsah a nastavení konkrétní knihy zpřístupníte kliknutím na její jméno, čímž se tato kniha současně barevně zvýrazní. Pokud chcete vybrat více než jednu knihu současně, použijte k tomu příslušná zaškrtávací políčka úplně vlevo. Nastavení knih lze měnit prostřednictvím funkcí rozbalovacího menu Knihy.

Obrázek 6.2. Správa knih úkolů

Správa knih úkolů

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.

Sekce Moje knihy úkolů – obsahuje přednastavené knihy určené pro soukromé účely, které nejsou ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné:

Vytvořit novou sekci

Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v příslušné obecné kapitole.

Vytvořit novou knihu

Tato volba rozbalovacího menu Knihy otevře nové okno, ve kterém je nutné zadat místo ve stromu knih, kam bude nová kniha úkolů umístěna, její název a nepovinný komentář.

Novou knihu úkolů lze běžně umístit pouze do nadsložky Moje knihy úkolů. Umístění do jiné nadsložky nemusí být implicitně povoleno, ovšem toto nastavení může globálně změnit administrátor, případně může vlastník sdílené knihy povolit přidávání nových knih.

Dále lze nastavit zasílání oznámení o novém příchozím úkolu na e-mailové adresy nebo do mobilního telefonu.

Obrázek 6.3. Přidat knihu úkolů

Přidat knihu úkolů

Smazat vybranou sekci/knihu

Tato volba zruší označenou knihu úkolů nebo sekci se vším, co v ní je. Pokud není zvolena žádná kniha/sekce nebo je zvoleno více knih/sekcí, tato funkce se v menu znepřístupní.

Obnovit seznam

Tato funkce znovu načte obsah stromu knih úkolů. Je užitečná, pokud někdo jiný změní obsah některé sdílené knihy, zatímco Vy s ní stále pracujete, nebo pokud nějakou knihu nově nasdílí.

Nastavit...

Tato funkce zpřístupňuje manažer nastavení knih úkolů a uživatelských sekcí. Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v příslušné obecné kapitole.

V levém horním rohu manažeru je rozbalovací menu Sekce/knihy obsahující funkce na vytváření a mazání knih a sekcí, které jsou totožné s těmi v menu Knihy. Pod ním je zobrazena stromová struktura sekcí a knih. Nastavení knihy úkolů je vidět na obrázku níže.

Obrázek 6.4. Nastavení knihy

Nastavení knihy

V záložce Obecné můžete knihu přejmenovat, zadat k ní nepovinný komentář a také vyplnit e-mailové a SMS adresy, na které budou chodit upozornění, pokud v daném kalendáři dojde ke změně. SMS adresa je vlastně speciální e-mailová adresa na SMS bránu, která se zapisuje obvykle ve tvaru +420604123456@sms.operator.cz. V záložce Přístupová práva je možné konfigurovat, jak budou data v daném kalendáři viditelná a přístupná uživatelům a skupinám. Práce s přístupovými právy je společná pro více typů objektů a je popsaná v samostatné kapitole.

Obrázek 6.5. Přístupová práva knihy úkolů

Přístupová práva knihy úkolů