Další ovládací prvky

V systému InChange můžete používat některé klávesové zkratky známé také z běžných kancelářských aplikací:

Obrázek 2.11. Kontextové menu

Kontextové menu

Pravým tlačítkem myši ve stromu knih nebo seznamu objektů lze zobrazit kontextové menu s volbami pro práci s knihami nebo objekty. Volby tohoto menu jsou stejné jako v rozbalovacím menu nad daným stromem knih nebo seznamem objektů.

Obrázek 2.12. Funkce drag and drop

Funkce drag and drop

Systém InChange také podporuje funkci přetahování objektů (drag and drop) myší z místa na místo. Akce přetažení objektu odpovídá volbě Přesunout v rozbalovacím menu pro objekty. Tato funkce je k dispozici v těchto případech: