Kapitola 3. Pošta

Obsah

Navigace
Poštovní složky
Vytvořit složku
Nastavit složku
Smazat složku
Vyprázdnit složku
Obnovit seznam
Odebírané složky
Obsah složky
Třídění
Filtrování
Příznaky zpráv
Nabídková lišta a rozbalovací menu pro zprávy
Napsat zprávu
Hlavička zprávy
Další volby
Přístup k poště z externí poštovní aplikace
Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird
Přidání účtu v aplikaci MS Outlook
Bezpečná komunikace
Vytvoření a instalace osobního certifikátu a klíče
Elektronický podpis

Tato kapitola popisuje práci s elektronickou poštou. Kromě obyčejného přijímání a odesílání zpráv InChange umožňuje poštu archivovat, třídit do složek, vyhledávat v nich, označovat zprávy a mnoho dalších možností.

Modul Pošta je dostupný z horní nabídkové lišty systému InChange.

Navigace

Základní popis navigace v systému InChange najdete v obecných kapitolách.

Panely pro seznam zpráv a obsah zobrazené zprávy je možné mít umístěné vedle sebe nebo pod sebou, jak je vidět na obrázcích níže.

Obrázek 3.1. Zobrazení e-mailových zpráv pod seznamem

Zobrazení e-mailových zpráv pod seznamem

Obrázek 3.2. Zobrazení e-mailových zpráv vedle seznamu

Zobrazení e-mailových zpráv vedle seznamu