Obsah složky

Po vstupu do modulu Pošta se ve středové pracovní části implicitně zobrazuje pošta ve složce Doručená pošta. Zprávy jsou implicitně řazeny po řádcích od nejnovější po nejstarší a u každé jsou zobrazeny postupně předmět zprávy, jméno odesílatele a příjemce a datum doručení. Obsah jiné přednastavené složky (např. Koncepty, Odeslaná pošta, Koš) zobrazíte kliknutím na příslušnou složku v levém sloupci.

Vpravo nad seznamem zpráv se zobrazuje stavová informace o aktuálně zobrazené složce. Zobrazuje se v ní počet zpráv ve složce, diskový prostor zabraný těmito zprávami a nejvyšší hodnota diskového prostoru, které mohou e-mailové zprávy a jejich přílohy obsadit (kvóta).

Obrázek 3.7. Doručená pošta

Doručená pošta

Třídění

Pošta ve složce se implicitně třídí podle data doručení, nejnovější zprávy jsou v tomto případě nahoře. Počet sloupců, jejich pořadí a směr třídění lze ale libovolně měnit. Základní popis pravidel pro třídění objektů v InChange najdete v příslušné obecné kapitole.

Obrázek 3.8. Možnosti třídění

Možnosti třídění

Filtrování

Základní popis pro filtrování objektů v InChange najdete v příslušné obecné kapitole.

Poznámka

Za vstupním polem filtru je ještě rozbalovací menu pro filtrování v určitých typech zpráv. Výchozí hodnota je hledání ve všech zprávách.

Obrázek 3.9. Příklad filtru

Příklad filtru

Příznaky zpráv

Každá zpráva ve složce s sebou může nést různé příznaky vyjádřené též ikonami:

 • – nepřečtená zpráva, lze nastavit také ručně z menu,

 • – přečtená zpráva, lze nastavit také ručně z menu,

 • – důležitá zpráva, lze nastavit ručně z menu,

 • – zpráva určená k vyřízení, lze nastavit ručně z menu,

 • – zodpovězená zpráva, nastavuje poštovní server, pokud na zprávu odpovíte,

 • – přeposlaná zpráva, nastavuje poštovní server, pokud zprávu přepošlete,

 • – zodpovězená a přeposlaná zpráva, nastavuje poštovní server,

 • – vyřešená nebo vyřízená zpráva, lze nastavit ručně z menu,

Nabídková lišta a rozbalovací menu pro zprávy

Obrázek 3.10. Menu pro zprávy

Menu pro zprávy

Ovládací prvky funkcí pro práci se zprávami se nacházejí v nabídkové liště a v rozbalovacím menu, jak je vidět na obrázku výše. Následuje popis voleb v nabídkové liště:

 • Napsat.. – otevře novou záložku s formulářem pro vytvoření nové zprávy.

 • Odpovědět – otevře nové okno s předvyplněnými údaji pro odpověď. Tato volba má také doplňkovou volbu Odpovědět všem, při které se do odpovědi předvyplní adresy všech adresátů i odesílatele. Pokud je označena více než jedna zpráva, otevře se záložka pro odpověď pro každou z nich.

 • Do koše – vymaže označené zprávy ze složky a přesune je do složky Koš.

 • Zkontrolovat zprávy – znovu načte seznam zpráv v aktuální složce.

Další popis se týká voleb rozbalovacího menu Zpráva.

 • Přeposlat – zkopíruje text zprávy do nové zprávy, vyznačí jej jako přeposlaný a přiloží k této nové zprávě původní přílohy. Tuto zprávu můžete poté poslat s vlastním textem na jinou adresu. Pokud je označena více než jedna zpráva, otevře se záložka pro přeposlání pro každou z nich.

 • Přeposlat v příloze – vloží celý e-mail včetně příloh do souboru typu .eml a ten přiloží k nové zprávě. Tuto zprávu můžete poté poslat s vlastním textem na jinou adresu. Pokud je označena více než jedna zpráva, otevře se záložka pro přeposlání pro každou z nich.

 • Přesměrovat – přepošle zprávu beze změny na jinou zadanou adresu.

 • Kopírovat – vytvoří kopie označených zpráv do zadané poštovní složky.

 • Přesunout – vytvoří kopie označených zpráv do zadané poštovní složky a smaže původní zprávy.

 • Odstranit – nenávratně vymaže označené zprávy z poštovní schránky.

 • Nahlásit spam – přesune označené zprávy do sdílené složky určené speciálně pro další zpracování nevyžádané pošty.

 • Zobrazit zdroj – zobrazí zdrojovou, čistě textovou podobu e-mailové zprávy včetně všech hlaviček.

 • Uložit jako úkol – otevře dialogové okno pro nový úkol, kde předmět e-mailu se předvyplní do názvu a text e-mailu se předvyplní jako popis nového úkolu.

 • Upravit jako novou – otevře formulář pro vytvoření nového e-mailu, do kterého předvyplní předmět a text označeného e-mailu. Pokud je označena více než jedna zpráva, otevře se záložka pro vytvoření nové pro každou z nich.

 • Tisknout – Otevře nové okno s náhledem zprávy pro tisk. Musí být označena právě jedna zpráva. Pokud zpráva obsahuje HTML stránku, která je na výšku nebo na šířku větší než papír, můžete tuto část zprávy vytisknout samostatně pomocí kliknutím na ikonu .

 • Třídit podle – obsahuje rozbalovací podmenu a umožňuje setřídit e-mailové zprávy podle zvoleného sloupce v seznamu zpráv (k dispozici jsou sloupce předmět, příjemce, odesílatel, datum a velikost) a podle zvoleného směru (vzestupně nebo sestupně). Další podrobnosti k třídění můžete nalézt také v příslušné obecné kapitole.

 • Označit zprávy – obsahuje rozbalovací podmenu a umožňuje nastavit zvolený příznak všem označeným zprávám. K dispozici jsou tyto volby:

  • přečtená (ikona ) – lze nastavit také přímo ze seznamu zpráv v sloupci označeném ikonou brýlí .

  • nepřečtená (ikona ) – lze nastavit také přímo ze seznamu zpráv v sloupci označeném ikonou brýlí . Nepřečtené zprávy ve složce jsou také zvýrazněny tučným písmem.

  • s praporkem (ikona ) – lze nastavit také přímo ze seznamu zpráv v sloupci označeném ikonou praporku . Zprávy označené praporkem jsou určeny k dalšímu vyřízení a zobrazují se také v Panelu úkolů.

  • bez praporku – lze nastavit také přímo ze seznamu zpráv v sloupci označeném ikonou praporku . Zprávy se smazaným příznakem pro další vyřízení také zmizí z Panelu úkolů.

  • důležitá (ikona ) – tento příznak se zobrazuje v seznamu e-mailových zpráv ve složce.

  • bez příznaku důležitosti (ikona ) – smaže příznak důležitá.

  • vyřešená (ikona ) – tento příznak se zobrazuje v seznamu e-mailových zpráv ve složce.

  • bez příznaku vyřešená (ikona ) – smaže příznak vyřešená.

  Dále existují ještě příznaky zpráv, které nastavuje poštovní server automaticky:

  • zodpovězená (ikona ) – k danému e-mailu byla odeslána odpověď prostřednictvím funkce Odpovědět nabo Odpovědět všem.

  • přeposlaná (ikona ) – daný e-mail byl postoupen na jinou e-mailovou adresu nebo adresy prostřednictvím funkce Přeposlat nebo Přeposlat v příloze.

  • zodpovězená a přeposlaná (ikona ) -