Poštovní složky

Složky slouží k třídění přijaté, odeslané nebo rozepsané pošty. Správa složek se provádí skrze rozbalovací menu nad stromem složek. Před změnami nastavení je nejprve nutné kliknutím vybrat složku, které se změny budou týkat. Aktuálně zvolená složka je ve stromu zvýrazněna.

Obrázek 3.3. Rozbalovací menu pro poštovní složky

Rozbalovací menu pro poštovní složky

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik výchozích poštovních složek:

Vytvořit složku

Volbou menu Vytvořit složku v rozbalovacím menu Složky nad stromem složek otevřete nové okno. V něm je potřeba zvolít, kam se ve stromu nová složka uloží a jak sebude jmenovat.

Novou složku lze implicitně umístit pouze do nadsložky Moje poštovní složky a nelze ji umístit do složky Doručená pošta. Umístění do nadsložky Sdílené poštovní složky není možné, pokud to není povoleno administrátorem nebo vlastníkem dané sdílené složky.

Obrázek 3.4. Vytvořit složku

Vytvořit složku

Nastavit složku

Tato funkce umožňuje konfigurovat aktivní poštovní složku. Otevře se nové okno se dvěma záložkami: Nastavení složky a Přístupová práva.

V záložce Nastavení složky můžete složku přejmenovat, nebo u ní zapnout kontrolu nových příchozích zpráv a zpráv označených praporkem k vyřízení. Pokud je složka podsložkou jiné, dědí nastavení kontroly příchozích zpráv z ní. U implicitních složek (Doručená pošta, Koš, ...) nelze měnit jejich názvy, aby se předešlo zbytečným problémům při doručování pošty a práci s ní.

Poznámka

Někdy může zpomalení odezvy InChange souviset s nastavením automatické kontroly příchozí pošty na poštovních složkách. Jde zejména o případy, kdy se kontroluje několik desítek složek současně. Řešením je nastavit tuto kontrolu pouze na složkách Doručená pošta a na těch, kam se třídí příchozí pošta prostřednictvím filtrovacích pravidel.

Obrázek 3.5. Nastavení složky

Nastavení složky

V záložce Přístupová práva můžete nastavit, jak bude daná složka přístupná jiným uživatelům. Základní popis práce s přístupovými právy najdete v příslušné obecné kapitole.

Obrázek 3.6. Přístupová práva složky

Přístupová práva složky

Příklad 3.1. Nasdílení složky jinému uživateli

Uživatel Karel Omáčka má složku Soukromá pošta, kterou chce částečně sdílet s Markem Součkem. Nejprve tedy tuto složku nastaví jako aktivní a v rozbalovacím menu Složky zvolí Nastavit složku. V novém dialogovém okně zvolí záložku Přístupová práva. Potom v menu Přidat klikne na Uživatel a do vstupního pole v tabulce zadá jeho uživatelské jméno (tedy e-mailovou adresu), v našem případě to bude marek.soucek@manual.priklad.cz.

Pokud potom Karel Omáčka zaškrtne políčka pro práva vypsat a číst, uvidí Marek Souček tuto složku ve svém výpisu a bude moci číst zprávy, které v ní jsou. Nebude ovšem moci měnit příznaky zpráv (např. z přečtených na nepřečtené), nebude moci přidávat ani mazat zprávy, přejmenovávat nebo mazat samotnou složku ani do ní přidávat podsložky. Situaci ilustruje obrázek níže.

Marek Souček ovšem neuvidí tuto sdílenou složku automaticky, musí si její zobrazovaní nejprve nastavit. Více k tomuto tématu najdete v kapitole Uživatelské sekce.


Smazat složku

Tato funkce zruší celou aktivní poštovním složku se vším, co v ní je.

Vyprázdnit složku

Tato funkce smaže všechen obsah aktivní poštovní složky, ale složku samotnou a její nastavení ponechá.

Obnovit seznam

Tato funkce aktualizuje stav každé složky v seznamu. Využívá se především jako rychlá kontrola, zda přišla nová zpráva, ale také v případech, že byla přidána nebo odebrána nějaká sdílená složka.

Odebírané složky

Tato funkce otevře okno Správce odebírání, kde můžete ze všech dostupných poštovních složek označit ty, které budou vidět ve Vašem stromu poštovních složek.