Groupwarové řešení InChange

Vítejte na produktovém webu společnosti RYANT, který je věnován výhradně groupwarovému řešení InChange.

Filozofie služby InChange

InChange není software, ale služba.

"Licence InChange" neexistují, neexistují žádné krabice s instalačními CD InChange.

Všechna práva k systému drží skupina RYANT, zákazník je vlastníkem všech dat jím do InChange vložených.

Zákazník platí pouze za amortizaci poskytnutého hardware a za práci, která je pro něj reálně odváděna.

Počet uživatelů služby nehraje zásadní roli při provozu systému, a tím pádem ani při stanovení ceny.

Jedním z hlavních ukazatelů pro stanovení ceny je celkový (předpokládaný) objem dat.

Poskytovatel dohleduje servery pomocí systému Nagios a garantuje funkčnost služby.

Standardní součásti InChange jsou:

  • poštovní server,
  • proxy server, firewall a antispam (SpamStop),
  • souborový server (a PDC/BDC),
  • intranet/znalostní báze (Wiki),
  • Document Management System,
  • SQL databáze,
  • aplikační rozhraní pro uživatele a
  • administrační rozhraní.

Jako součást InChange je běžně poskytována i služba SpamStop.

Využití InChange

Služba InChange je použitelná pro největší korporace stejně dobře jako pro malé firmy. Pro velké organizace bývá obvykle InChange poskytována na dedikovaných serverech, menší společnosti mohou naopak využít méně nákladných služeb poskytovaných na některém ze sdílených serverů. Na dedikovaných serverech je InChange provozována např. pro:

NN pojišťovna: nejrozsáhlejší implementace groupware InChange pro cca 2.500 uživatelů v ČR a na Slovensku. Systém je dále rozvíjen dle požadavků zákazníka. Jeho součástmi jsou v současné době mj. podpora call centra, work-flow pro podporu kontaktování klientů, výkazy práce operátorů či vykazování úspěšnosti pojišťovacích agentů.

UNIQA pojišťovna: nasazení systému InChange pro několik set uživatelů, integrace s Lotus Notes.

Sdílené řešení InChange využívají např.:

Advokátní kancelář JUDr. Kláry Veselé-Samkové: nasazení InChange pro interní komunikaci, organizaci a kontrolu plnění úkolů pro cca 10 uživatelů.

KP2: nasazení InChange za účelem sjednocení a sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů pro cca 8 uživatelů.


Hlavním přínosem InChange je pro všechny zákazníky primárně úspora a spolehlivost. InChange dokáže nejen zefektivnit komunikaci, ale rovněž dopomoci k významným úsporám na nákladech na IT, a to zcela běžně kolem 50% - po nasazení InChange se totiž potřeba vytížení interních IT pracovníků v mnoha organizacích sníží až o 80%.

Historie

Společnost RYANT vyvíjí groupwarová řešení od roku 2004, kdy dodala kompletní linuxové poštovní řešení pro několik set uživatelů Statutárnímu městu Ústí nad Labem (prostřednictvím jeho dceřiné společnosti Metropolnet). V témže roce realizovala společnost RYANT rozsáhlé konzultace pro ČESKÝ TELECOM (nyní Telefonica O2) v oblasti služeb hostované Microsoft Exchange. Nejen na základě těchto úspěchů byla založena sesterská společnost AidOne, která se zabývala výhradně poskytováním groupwarových služeb pod obchodní značkou eMilka.

V roce 2008 realizovala společnost RYANT akvizici 51% obchodního podílu ve společnosti soLNet, která od roku 2001 zprovoznila a spravovala několik desítek linuxových serverů pro zákazníky, mezi něž patřila např. Česká zemědělská a potravinářská inspekce, ČZ Strakonice, Geodis, Illusion Softworks, Janka Radotín, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Narex Ždánice, OP Prostějov, Rabat ČR, Saint Gobain - Izolas či Středisko společných činností Akademie věd ČR. Produkty soLNetu byly poskytovány pod značkami MailBox (poštovní server), FileBox (souborový server), FireWall (proxy a firewall) a MultiBox (spojení všech tří předchozích produktů). Tyto produkty po spojení s RYANTem už nejsou dále vyvíjeny. Velká část vývoje soLNetu byla spojena s groupware eMilka a výsledkem je moderní groupware InChange.

V dubnu 2010 provedla firma RYANT akvizici 100% obchodního podílu ve společnosti AvalancheNet, která byla prvním poskytovatelem služeb hostované Microsoft Exchange v ČR. Díky tomuto kroku je skupina RYANT schopna poskytovat jak schránky na hostované Exchange, tak hostovaném BES (BlackBerry Enterprise Serveru, zajišťovat instalace a správu serverů s MS Exchange a BES, tak i pronajímat téměř libovolné licence společnosti Microsoft díky SPLA (Service Provider License Agrement), kterou má AvalancheNet jako jeden z mála subjektů v ČR uzavřenu se společností Microsoft.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz