Kontaktní informace

Základní informace o společnosti:
RYANT, s.r.o.
IČ: 26 24 98 71
DIČ: CZ 26 24 98 71
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vložka C197579

Sídlo společnosti:
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4 - Michle
info@ryant.cz

Provozní oddělení:
Slovenská 1678/19
669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 221 861
Fax: +420 515 223 750
tech@ryant.cz

Technická podpora
Drážní 1400/7b
627 00 Brno
Tel.: +420 737 743 587
sip:hotline@solnet.cz
hotline@solnet.cz

Obchodní oddělení
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4 - Michle
Eva Doležalová
Tel.: +420 602 762 762
eva.dolezalova@ryant.cz

Project Manager - implementace CRM:
Martin Veselý
GSM: +420 739 944 601
martin.vesely@ryant.cz

Bankovní spojení pro platby v CZK:
GE Money Bank,
č.ú.: 155930245/0600

Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-4588930257/0100

Bankovní spojení pro platby v EUR:
TATRA BANKA
č.ú.: 2622029878/1100

Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-4304300297/0100

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz