Docházka

Aplikace "Docházka" nemá nic společného s docházkovými systémy (může s nimi ale být integrována, přinejmenším pro účely reportingu). "Docházka" je určena ke shromažďování a udržování informací o využití pracovní doby, plánování a schvalování dovolených, hlášení pracovní neschopnosti atp.

Obrazovka modulu Docházka sestává ze tří částí:

  • V levé horní části je seznam podřízených, který je ovšem dostupný pouze těm uživatelům, kteří mají v systému InChange nějaké podřízené.
  • V levé dolní části je umístěno pole pro správu žádostí a oznámení.
  • V pravé části je umístěn jednoduchý kalendář s předem vyznačenými víkendy a státními svátky.

V pravé (kalendářové) části okna aplikace může přihlášený uživatel:

  • nastavit svůj předběžný roční plán dovolené (pokud to organizace vyžaduje),
  • požádat nadřízeného o schválení konkrétního termínu dovolené,
  • přidat oznámení o pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny - v takovém případě systém požaduje vložení oskenované "neschopenky",
  • zadat informaci o náhlé či plánované návštěvě lékaře,
  • oznámit dovolenou "ze zákona", která se neodečítá od fondu dovolené na zotavenou (úmrtí v rodině, svatba).

Všechny uživatelem vložené informace, jsou-li relevantní, se automaticky propagují do uživatelova kalendáře. Je možné vložit i informaci o místě pobytu na dovolené, vyžadují-li to okolnosti či směrnice zaměstnavatele (např. název hotelu, telefonní číslo na hotel atp.). V systému lze nastavit, kolik dní předem má být nadřízený upozorněn na skutečnost, že jeho podřízenému začne brzy dovolená na zotavenou, aby mohl zajistit zastupitelnost. Jeden den před nástupem na dovolenou je žadateli odeslána notifikace požadující, aby zadal automatickou odpověď v nepřítomnosti.

Uživatel má možnost v horní části kalendářové části obrazovky zjistit svůj nárok na dovolenou a souhrn doposud čerpané dovolené a nemocí po kliknutí na tlačítko "Report mých absencí". Je-li uživatel v roli nadřízeného, má možnost daný report generovat pro kteréhokoli ze svých podřízených a rovněž může generovat souhrnný report za všechny své podřízené ("Report zaměstnavatele"). Tento výkaz již v mnoha firmách efektivně nahradil nechvalně známý čtverečkovaný papír, který pátrajíce v paměti, co celý měsíc dělali, vyplňovali zaměstnanci obvykle více než měsíc zpětně.

Aplikace Docházka není žádným geniálním objevem. Její integrace do groupware ovšem umožňuje mnoho významných synergií, které organizaci nejen zajistí větší pořádek v oblasti docházky, ale mnohdy i ušetří náklady na administrativu, případně na zamezení přečerpávání dovolených (v praxi se běžně vyskytují firmy, v nichž zaměstnanci čerpají dovolenou, aniž by o tom zaměstnavatel vedl záznam, a tak je potom platí zbytečně).

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz