Možnosti integrace systému InChange

InChange je od svého vzniku vyvíjena jako velmi otevřený a snadno integrovatelný systém.

Integrace s produkty skupiny RYANT

Nativně je InChange integrována s většinou produktů společnosti RYANT:

1. SpamStop je automatickou součástí systému InChange, zajišťuje jeho bezpečnost. Některé jeho části jsou instalovány i tehdy, když si je zákazník neobjedná, pouze jsou vypnuty.

2. VoiceBox je VoIP ústředna využívající protokolu SIP. Je integrována s mnoha částmi systému InChange. Umožňuje mj. možnost automatického vytáčení telefonních čísel z modulu CRM či Kontakty a dokonce i z aplikace Pošta - je-li adresa odesílatele e-mailu uložena v LDAP a je-li tam uloženo rovněž jeho telefonní číslo, lze toto číslo vytočit prostým klepnutím pravého tlačítka na daný e-mail a volbou "Zavolat". Chce-li zákazník použít VoiceBox pro ukládání vzkazů na záznamník, je připravena integrace se souborovým serverem, kam se automaticky uloží záznam nepřijatého hovoru ve formátu MP3, a s poštovním serverem, který okamžitě po uložení odešle příslušnému uživateli informaci o tom, že má vzkaz k vyzvednutí, a link na adresu na souborovém serveru, kde je tento vzkaz uložen.

3. eDetektiv je produkt určený pro sledování práce uživatelů na PC. S InChange je integrován tak, že podle organizační struktury uložené v LDAP umožňuje přístup pouze některým uživatelům (ostatní záložku "eDetektiv" vůbec nevidí) a těmto uživatelům poskytuje informace pouze o jejich vlastních aktivitách a aktivitách jejich přímých podřízených. Komponenty eDetektiva určené pro inventarizaci software a hardware lze snadno integrovat s modulem Majetek a udržovat si tak průběžný přehled o rozdílech mezi počtem nakoupených a skutečně používaných licencí, nevyužívané licence případně přesunovat jinam, kde jich je třeba atp. Automaticky lze díky této integraci rovněž identifikovat případné zcizení součástí počítače (zejména paměti, interní mechaniky).

Standardní integrace s produkty třetích stran

1. Microsoft Outlook lze se systémem InChange integrovat velmi snadno pomocí plug-inu OtWIin.

2. Datové schránky jsou integrovány tak, že doručené zprávy přicházejí standardně elektronickou poštou. Výhledově by InChange měla umět prostřednictvím datových schránek zprávy i odesílat tak, aby uživatel vůbec nemusel využívat ne zcela vydařené webové rozhraní v doméně mojedatovaschranka.cz. Pomocí systému práv v InChange pak bude možné povolit odesílání různých typů zpráv pro různé uživatele.

3. Microsoft Exchange lze se systémem InChange integrovat pomocí služeb hostované MS Exchange provozované dceřinou společností AvalancheNet.

4. BlackBerry Enterprise Server je rovněž integrován prostřednictvím dceřiné společnosti AvalancheNet.

5. Výpisy z ústředen dodané v předdefinovaném formátu CSV lze integrovat s aplikací Docházka a službou eDetektiv.

6. Výpisy ze systémů sledování vozidel dodané v předdefinovaném formátu CSV lze integrovat s aplikací Docházka a službou eDetektiv.

7. Výpisy z bankovních účtů lze integrovat do systému výkazů InChange tak, aby mohl zákazník nejen interně sledovat, které vydané faktury byly uhrazeny, ale případně vystavit tyto seznamy na základě heslem chráněného přístupu prostřednictvím Internetu i svým odběratelům. Sledovat lze samozřejmě nejen faktury vydané, ale i přijaté. Každou příchozí či odchozí platbu je možné potvrdit notifikačním e-mailem. Jako nadstavbu tohoto subsystému lze implementovat i systém automaticky rozesílaných upomínek.

Integrace na míru (vybrané příklady)

1. Kontaktní centra či call centra - se systémem InChange lze integrovat např.:

  • routing mailů (směrování mailů v rámci organizace tak, aby byly - pokud možno bez interního přeposílání - co nejdříve doručeny relevantnímu adresátovi): lze využít např. propracovaného systému filtrovacích pravidel a možností, které InChange nabízí v oblasti NLP,
  • routing hovorů (směrování hovorů tak, aby byly bez interního přepojování co nejdříve doručeny relevantnímu adresátovi): lze využít např. IVR, které je součástí VoiceBoxu, a LDAP (pro určení volajícího),
  • reporting: volitelnou součástí InChange je výkonný reportovací nástroj, který lze napojit na jakoukoli SQL databázi,
  • WorkForce Management (řízení obsazenosti směn na kontaktním centru): lze integrovat např. s kalendáři a poštou - směny se podle rozdělení automaticky propagují do kalendářů a informace o této skutečnosti se zároveň automaticky notifikuje e-mailem,

2. Různé spisové služby lze integrovat s Document Management Systemem (a využít jeho indexaci souborů a definici uživatelských práv), případně i s poštou (přeposílání podle předdefinovaného workflow) či úkoly (sdílené úkoly založené na pevném workflow).

3. Různé CRM systémy lze integrovat na úrovni SQL konektoru či principu export/import.

4. Různé účetní a fakturační systémy lze integrovat do CRM a DMS.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz