Správa majetku

Aplikace "Majetek" slouží k udržování informací o základních parametrech majetku a pohybu majetku napříč organizací.

Účelem tohoto modulu není účetní správa majetku (odpisy atp.), ale zajištění pokud možno co nejvíce pravdivých informací o tom, kdo v organizaci má jaký majetek přidělen a jaký má tento majetek parametry. Obrovskou výhodou je provázání na groupware, jelikož u jednotlivých typů majetku lze sledovat různé jevy a na ně pak upozorňovat příslušné pracovníky notifikačními e-maily, automaticky vygenerovanými úkoly či kalendářovými událostmi. Typickým příkladem může být např. konec záruky u mobilního telefonu, konec platnosti elektrické revize či záruky u počítače, povinnost realizovat prohlídku na STK u automobilu atd.

Obrazovka modulu "Majetek" sestává ze tří částí:

  • Levá horní část obsahuje souhrn knih majetku podle typů majetku. Počet typů majetku není nijak omezen.
  • Levá dolní část je určena pro aktuální informace a žádosti - žádost o předání/převzetí konkrétního majetku, informace o tom, že majetek byl poškozen či ukraden atp.
  • V pravé části se nachází seznam majetku, jenž je v držení přihlášeného uživatele. Každý majetek lze rozkliknout a v závislosti na přidělených právech číst, měnit či mazat informace o majetku. Součástí majetkové karty je i kompletní historie pohybu majetku napříč organizací.

Aplikace umožňuje rovněž nastavování vlastních typů majetku a vlastních parametrů pro jednotlivé typy majetku. Např. k majetku typu "automobil" může být napevno přidělena konkrétní CCS karta s konkrétním číslem a PINem.

Modul Majetek si neklade žádné vysoké cíle - jeho jediným posláním je zajišťovat průběžně věrné informace o tom, kdo za jaký majetek odpovídá a případně držitele majetku automaticky informovat o povinnostech s držením spojených. Jeho přidaná hodnota je v tom, že naprosto drtivá většina organizací v ČR není schopna v reálném čase takovéto informace shromáždit. Např.:

  • V téměř každé firmě se ví, kdo má počítač. Jen minimum firem je ale schopno bez složitého dohledávání zjistit, jak je počítač starý, kdy mu končí záruka, jaká byla jeho pořizovací cena, kdo jej používal před současným uživatelem či jaké konkrétní komponenty (procesor, paměti, disk) a licence jsou s daným počítačem spojeny.
  • Při výměnách zaměstnanců dochází k problémům, pokud si např. změnili PIN na SIM kartě nebo pokud odevzdali CCS kartu a před odchodem nesdělili PIN. Je-li PUK k dané SIM kartě či PIN k CCS kartě uložen v Majetku, nezpůsobí taková záležitost žádnou administrativní zátěž.
  • Mnoho menších a středních firem zanedbává včasné zajištění revizí elektrických spotřebičů či prohlídek vozidel na STK, a to zejména kvůli pocitu nadbytečné administrativní zátěže. Tuto zátěž lze přitom snadno přenést na systém InChange, který zajistí automatické "uhánění" zodpovědných osob tak, aby bylo státní šikaně vyhověno.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz