FAQ - nejčastější otázky (a odpovědi)

Na této stránce se budou nacházet nejčastější dotazy, které nám naši zákazníci kladou, a odpovědi na ně.

Finanční ředitel

Kolik řešení InChange stojí?

InChange nemá stanoven žádný pevný ceník. Záleží vždy na konkrétních podmínkách nasazení. Cenu ovlivňují především tyto parametry: objem dat, rozsah poskytovaných služeb, počet uživatelů, počet a umístění fyzických serverů.

Můžeme díky InChange ušetřit nějaké peníze?

Ano, a ne málo. Díky InChange lze v malých firmách (do 50 zaměstnanců) mnohdy i zcela zrušit oddělení IT. Ve středních firmách lze počet IT pracovníků významně zredukovat. Ve větších společnostech, které zpravidla nevyužívají systém InChange celý, ale jen některé jeho části, lze obvykle ušetřit nemalé částky díky nulovým nákladům na licence a navíc snížit počet pracovníků v IT.

Jakým způsobem se za InChange platí?

InChange je služba, což znamená, že zákazník platí vždy teprve tehdy, když je služba plně a v souladu se smlouvou poskytnuta. Neplatí se žádné licenční poplatky ani není třeba nakupovat hardware, vše zajišťuje poskytovatel. V případě, že se zákazník zaváže ke smlouvě na 12 či více měsíců, nejsou většinou účtovány ani žádné instalační poplatky - nebo jsou víceméně symbolické.

Budou naše interní záležitosti s InChange fungovat stejně dobře jako doposud?

Zásadní výhodou přechodu na InChange je, že skupina RYANT sama tento systém vyvinula a ví přesně, jak jej spravovat a udržovat. S tím úzce souvisí i rozdíl oproti stavu, kdy zákazník využívá jakýkoli systém pod licencí: naši odborníci přesně vědí, co dělají; péče o servery zákazníků je jejich jedinou činností, nejsou na rozdíl od interních IT pracovníků zákazníka rozptylováni ničím jiným, a tak mají v drtivé většině případů výrazně vyšší kvalifikaci.

Generální ředitel

Velké firmy, od kterých nakupujeme licence, jsou pro mě zárukou kvality. Jakou záruku mi může poskytnout InChange?

Opravdu velcí hráči na trhu software mají v ČR jen několik zákazníků, kteří jsou pro ně alespoň trochu důležití, a podle toho se také chovají. Pro RYANT, spíše menší IT firmu, je každý zákazník důležitý, a podle toho se o něj i staráme. Velikost firmy považujeme za naši obrovskou výhodu - už nejsme malí na to, abychom byli nestabilní, ale ještě nejsme dost velcí na to, abychom byli neflexibilní.

Jakou mám záruku, že nezpronevěříte data, která vám svěříme?

Definitivní záruka neexistuje; kdo tvrdí, že ji nabízí, lže. Nicméně pravděpodobnost, že data z nějakého důvodu zneužije interní zaměstnanec vaší společnosti, je, ať si to chcete připustit či ne, vždy vyšší, než že je zneužije externí subjekt. Interní zaměstnanci vědí, k čemu jsou konkrétní data dobrá, vědí, kdo je případný kupec. Naši lidé nemají čas nad tím přemýšlet, nemají čas ani zájem např. číst vaši poštu, protože neexistuje relevantní důvod pro to, aby je zajímala. A kdyby ke zneužití došlo, je šance domoci se finanční náhrady rozhodně vyšší, jelikož na dodavateli lze požadovat náhradu škody bez omezení, zatímco po zaměstnanci pouze do výše pěti platů. Naše společnost je pro tyto případy pojištěna na 20 mil. Kč a samozřejmě ručí i veškerým svým majetkem.

Jak dlouho vám bude trvat InChange u nás nasadit?

Hodně záleží na konkrétních podmínkách, obecně je doba pro nasazení 2 až 4 týdny.

IT ředitel

Jak provedeme migraci dat z našeho stávajícího řešení na InChange?

Standardně používáme pro převod e-mailů IMAP - několik dní před finální migrací provedeme synchronizaci původního řešení s InChange a v den migrace se provádí už jen rozdílová synchronizace. Doba přerušení přístupu k mailům se tak pohybuje v řádu minut. Je-li třeba migrovat i jiné položky (kontakty, úkoly, kalendáře), pak záleží na konkrétním systému a jeho konkrétní konfiguraci.

Musí být server umístěn u nás?

Servery, na nichž je InChange provozována, mohou být umístěny v lokalitě zákazníka stejně dobře jako v našem hostingu. Je třeba zvážit pouze dva faktory, a to rychlost přástupu k (velkým) souborům a cenu za pronájem kapacity v hostingovém centru.

Jakým způsobem a za jakých podmínek je poskytována podpora?

Pravidla jsou velmi přesně popsána ve všeobecných obchodních podmínkách služby InChange, které jsou vždy součástí smlouvy.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz