Elektronická pošta

Součástí InChange je webově orientovaná aplikace pro správu pošty, úkolů, kalendářů a kontaktů. Hlavní přístupové kanály k elektronické poště jsou následující:

  • Web - webové rozhraní umožňuje zabezpečený přístup k funkcím služby InChange odkudkoli z internetu prostřednictvím webového prohlížeče a protokolu http zabezpečeného pomocí SSL. Webová aplikace je plně lokalizována do českého jazyka, dostupná je i anglická verze rozhraní.
  • Desktop - služba kompatibilní s mnoha e-mailovými klienty, jako např. Microsoft Outlook či Mozilla Thunderbird. Pro přijímání pošty jsou podporovány protokoly POP3, IMAP a jejich zabezpečené varianty POP3s a IMAPs. Ve spojení s doplňkem OtWIin lze jednoduše používat i sdílené kalendáře, kontakty a úkoly v prostředí Microsoft Outlook, a tak s ostatními uživateli sdílet informace o plánovaném čase, společných kontaktech a pracovních úkolech. Na desktop se rovněž instaluje modul InChange CRM.
  • Mobilní zařízení - služba je kompatibilní se všemi mobilními zařízeními, která podporují standardní protokoly SMTP(s), IMAP(s) či POP3(s).

Obecná nastavení umožňují změnit heslo či zajistit automatické přihlašování bez nutnosti zadání hesla pro daný počítač a prohlížeč. Nastavení pošty umožňují nastavovat různé identity uživatele či definovat odpověď v nepřítomnosti. Nejzajímavější a nejpropracovanější součástí nastavení pošty jsou uživatelské filtry, které umožňují mnoho různých definic pro přijetí, třídění, odmítnutí či přeposlání mailu, a to včetně definice uživatelského nastavení antispamového filtru.

Filtrovací pravidlo obsahuje jeden nebo více testů, proti kterým se příchozí zpráva kontroluje, a jednu nebo více akcí, které se vykonají, pokud zpráva testům vyhovuje. Lze nastavit, zda musí být splněny všechny podmínky, nebo jen některé z nich, aby se akce provedly. Po vykonání akcí lze buď předat zprávu dalšímu pravidlu, nebo ukončit zpracování dopisu. Název pravidla je pouze informativní. Pravidlo lze vypnout nebo zapnout pomocí přepínače „Aktivní".

Pomocí pravidel lze pracovat i s datovými schránkami. Systém v současné podobě umožňuje přeposílání zpráv doručených do datové schránky na e-mail.

Detailní informace o práci s poštou naleznete v online manuálu služby InChange.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz