Architektura systému InChange

Některé součásti systému InChange byly v určitý moment převzaty v rámci licence GNU/GPL (svobodný software, jenž lze libovolně měnit a redistribuovat) od třetích stran a dále vyvíjeny samostatně, větší část pochází z vlastního vývoje. Systém nejlépe funguje nad operačním systémem GNU/Linux, distribuce Debian.

Architektura InChange

Základem systému je SAS (soLNet Application Server), aplikační server vyvíjený ve společnosti soLNet od roku 2001. Na SAS je napojena adresářová struktura LDAP, v níž jsou schraňována data o uživatelích, kontaktech atp., a SQL server s aplikačními daty. Na tuto základní infrastrukturu spoléhají jednotlivé serverové služby, zejména poštovní server, souborový server, Document Management System, intranet a další.

Data jsou interpretována buď prostřednictvím tlustého klienta InChange CRM nebo prostřednictvím webového serveru Apache a protokolu HTTPs v téměř libovolném webovém prohlížeči (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari), s výjimkou InChange CRM.

Mobilní přístup je zajištěn primárně přes SyncML - standard podporovaný drtivou většinou běžných (ne "smart") mobilních telefonů vyrobených po roce 2000. Podpora "chytrých" mobilních přístrojů je zajišťována pro iPhone a Android (prostřednictvím protokolu CalDAV) a za pomoci integrace MS Exchange Serveru dceřiné společnosti AvalancheNet jsou podporovány i přístroje společnosti RIM (BlackBerry) a přístroje využívající operační systém Windows.

Poštovní server podporuje všechny standardní poštovní protokoly (IMAP, POP3, SMTP), a to i v jejich SSL zabezpečených variantách (IMAPs, POP3s, SMTPs).

Otevřenost systému pro další integrace je umocněna čistou implementací XML-RPC, prostřednictvím nějž lze rovněž využívat doplněk pro MS Outlook OtWIin.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz