Intranet / znalostní báze

Intranetová aplikace Wiki je zákazníky InChange využívána převážně jako intranet pro ukládání a údržbu firemních dokumentů, procesů, směrnic a nařízení, nebo jako znalostní báze, v níž si např. technici mohou ukládat a sdílet informace o zákaznících.

Pro každého uživatele lze pomocí administračního modulu nastavit příslušná práva jak pro přístup k intranetu jako takovému, tak i k jeho některým částem (sekcím, stránkám). Součástí nastavení práv je i definice úrovně práv, tzn. zda má daný uživatel právo konkrétní sekci či dokument pouze číst nebo i měnit či mazat. Zvláštním právem je právo uživatele být informován o změnách - má-li daný uživatel k nějaké stránce či sekci takové právo nastaveno, je automaticky notifikován e-mailem o jakýchkoli změnách, k nimž na dané stránce či v dané sekci dojde. Tímto způsobem se uživatelé velmi rychle a efektivně dozvídají o změnách, o nichž by měli vědět.

Součástí modulu "Intranet" je vestavěný WYSIWYG editor (WYSIWYG = What You See Is What You Get, což znamená, že výsledná stránka vypadá přesně tak, jak ji vidí uživatel, který ji ve WYSIWYG editoru vytváří). WYSIWYG editor umožňuje vytváření, správu a měnění obsahu intranetu i naprostým počítačovým laikům - jeho obsluha je o mnoho jednodušší než práce např. se software MS Word.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz