ANTIDOS - Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS)

ANTIDOS je volitelnou součástí bezpečnostního řešení SpamStop, jejímž hlavním účelem je sledování datových toků a jejich vyhodnocování z pohledu potenciálního nebezpeční pro síť. Systém generuje upozornění na potenciální rizika každého typu síťového provozu. Pracovníci technické podpory tato rizika na základě semiautomatického přístupu vyhodnocují a v případech, kdy hrozí zákazníkovi reálné riziko, jej upozorňují a navrhují řešení.

Systém funguje jako IDS/IDP (Intrusion Detection and Prevention System) a lze jej dobře použít i pro ochranu před útoky typu DoS a DDoS (Denial of Serveices, Distributed Denial of Services).

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz