Web Content Filtering

Volitelnou součástí služby SpamStop je systém pro řízení přístupu k obsahu na webu, jenž používá pro filtrování několik metod, které zahrnují:

 • filtrování podle domény a URL,
 • filtrování podle frází (content phrase filtering, metoda omezující přístup ke stránkám spojeným s nežádoucím obsahem, např. s pornografií),
 • PICS (Platform for Internet Content Selection),
 • MIME (kontrola typů souborů),
 • filtrování podle přípony souboru,
 • omezení dotazovací metody POST (omezení nebo zablokování uploadu).

Součástí systému je snadno čitelný log, který mj. umožňuje omezit logování pouze na stránky obsahující nějaký text, čímž snižuje množství balastu (jako např. informaci o každém jednom obrázku na webové stránce atp.).

Celý systém je snadno konfigurovatelný, a tak lze filtrování nastavovat i na uživatelské úrovni.

Hlavní přínosy jsou:

 • blokování reklamy a webových stránek s nežádoucím obsahem,
 • využití sofistikovaného systému hodnocení frází, který redukuje případné nadměrné (nežádoucí) blokování,
 • možnost využití značkovacího systému PICS,
 • filtrování podle typů souborů,
 • filtrování podle URL včetně regulárních výrazů a možnosti blokování IP adres,
 • omezení uploadu,
 • možnost práce ve white-list módu, kdy jsou zablokovány všechny stránky kromě stránek explicitně povolených,
 • blokování přístupu ke stránkám funguje i tehdy, když se uživatelé pokoušejí použít IP adresu místo URL,
 • uživatelsky příjemný a čitelný log, který je dostupný i v CSV,
 • "stealth mode" umožňuje sledovat přístup ke stránkám, které by měly být, ale nejsou zablokovány.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz